Akta miasta Dolska

Z Latanowicz
Skocz do: nawigacja, szukaj

Akta miejskie Dolska są źródłem cennych informacji o życiu naszych przodków. Są to księgi zawierające spis wszelkich rozpraw sądowych i innych ważnych wydarzeń np. dotyczących działalności cechów. Niektóre księgi radzieckie, wójtowskie, ławnicze i burmistrzowskie Dolska są starsze niż księgi metrykalne. Były pisane po polsku albo po łacinie.


Spór o sad
Kompromis między Sł(awetnym) Woyciechowiczem y Michałem
Zgoda
zgoda c.d.
Latanowiczem. Działo się w Dolsku Dnia Dziesiątego
Dokument 1
Dokument 2
Miesiąca Czerwca Roku Pańskiego 1791 go
Dokument 3Przed Urzędem Niniejszym Radzieckim Dolskim Osobiście Sł(awetny) Tom: (asz) Woyciechowicz z Sł (awetny) Michał Latanowicz Ławnik, Mieszczanie Dolscy, będąc zdrowi na ciele y Zmysłach, dobrowolnie jawnie y słowy wyraznemi zeznali, iako y aktem niniejszym zeznaią, iż Komplanacyą Działową na dniu ??? Grudnia, roku 1775 tym względem Sadu nad Jeziorem Dolsko Zwanym pod Kramarską Górą leżącego, Zaszłą y Zapadłą, Obiedwie Strony Upatrzywszy między Sobą niewczesne umiarkowanie i rozpołonienie na dwie części rzeczonego sadu między Siebie Sukcessorow niegdyś Mmci Mateusza Latanowicza mieszczanina Dolską Komplanacya, ile nie gruntownie opisaną, Cize Wyżej Rzeczoni Całkowicie Umarzaią y za nieważną ią chcąc mieć wiecznemi Czasy ??Aunihilują; czyniąc międzey sobą kompromis, iż na z Sławetnego Franciszka Nowickiego Burmistrza iako superarbitra niemniey Fran(ciszka): Chwieralskiego, Antoniego Stryczynskiego arbitrow z stron od obydwóch, zdawszy się zupełnie przy Pisarzu Przysiegłym, maiąc przy sobie uczciwego Walentego Michałowicza Padweyskiego? miasta Dolska przysięgłego; Którzy by Dział pomiędzy niemi sadu tego uczynili rowny y sprawiedliwy. Przyrzekaiąc wyzey wspomnionym superarbitrom y Arbitrom, iako y sobie na wzajem sami, iż tego dobrowolnego między sobą kompromisu y rozmiaru arbitralney Decyzyi uczynią zadosyc, w niedopełnieniu zas tego tak ?? , iako y całkowicie strona niedotrzymuiąca, stronie nienaruszenie docho? Nywnięcey go we wszystkim obowiązuią się dać zobopolnie za karę grzywien Trzydzieści według Prawa, na co się obydwie strony podpisały w ten sposób.

Tomasz Wociechowicz swym y małżonki swoiey imieniem ręką własną Michał Latanowicz swym y Katarzyny małżonki swoiey imieniem ręką trzymaną ??Komentarz: Spór dotyczy sadu będącego niegdyś własnością Mateusza Latanowicza (30 lat po jego śmierci), pomiędzy Michałem Latanowiczem (jego żona Katarzyna Szarzyńska), a Tomaszem Woyciechowiczem - mężem Magdaleny Latanowicz, córki Andrzeja Latanowicza (jego żona Rosalia Muraska). Andrzej i Mateusz byli braćmi.