Latanowicz Julian,s.Józefa I5

Z Latanowicz
Skocz do: nawigacja, szukaj

Urodzony 9 października 1880 w Śnieciskach koło Zaniemyśla. Zmarł w Paruszewie 3 marca 1942 roku. To właśnie ojciec Juliana - Józef (Josephus) Latanowicz wykonując zawód „gorzelanego”, wysłał swojego syna do szkoły o tej specjalności. Julian Latanowicz w dniu 14 lipca 1900 ukończył szkołę gorzelanych w Berlinie u Delbricha (kopia świadectwa).

Pierwszą jego pracą była (prawdopodobnie jeszcze razem z ojcem Józefem) praca w gorzelni w Raszkowie. Niedaleko, bo, w Podkocach pod Skalmierzycami (dziś część Nowych Skalmierzyc) Leon Goldmann (piwowar) ma córkę Marię (ur.20.01.1879 r.) Nie wiadomo, kiedy się poznali, jednak na pewno przed 1900 rokiem, kiedy to umierają Bronisława i Leon Goldmannowie - rodzice Marii (wynika to z listu Jadwigi Latanowicz do Marii Goldmann), ale 10 czerwca 1902 roku w poznańskiej Farze czyli kościele pod wezwaniem Marii Magdaleny, Julian Latanowicz poślubia Marię z d. Goldmann. Świadkami na ślubie są: Władysław Goldmann, brat Marii, makler giełdy rolniczej w Poznaniu oraz kuzyn Juliana, Franz (Franciszek) Latanowicz - rzeźnik, posiadający sklep rzeźnicki w Poznaniu na ul. Chwaliszewo 24.
Maria i Julian Latanowicz

Następnym miejscem pracy Juliana jest Komorze koło Śmiełowa, gdzie w roku 1904 urodziła się córka Julia. Kolejnym miejscem pobytu Juliana była Szkudła koło Gołuchowa, gdzie 7 listopada 1905 roku urodziła się córka Alicja. Boruszyn niedaleko Obornik był następnym miejscem pracy Juliana. Tam w 1907 roku urodziła się Maria, która zmarła w tym samym roku, a 14 maja 1908 roku urodziła się córka Zofia. Półtora roku później, 16 listopada 1909 roku urodziła się córka Drogomira. Wreszcie, prawdopodobnie bardzo oczekiwany syn Aleksander urodził się 6 lutego 1913 roku. Nie wiadomo, co spowodowało zmianę miejsca pracy, bo następne dziecko, syn Antoni urodził się już na południu Wielkopolski w Domaninie koło Kępna, a było to 25 maja 1915 roku.

Dwa lata później, bo 18 sierpnia 1917 roku urodził się trzeci syn Witold i to znów w innym miejscu, bo w Mielęcinie niedaleko Kępna. Ostatnie dziecko - córka Maria urodziła się 20 czerwca 1919 roku w Olszynie koło Ostrzeszowa. Kolejnym miejscem pracy Juliana był Ocieszyn 5 km na południe od Obornik. 25 lutego 1924 roku Julian Latanowicz wraz z p. Nowakiem z Obornik wydzierżawili młyn w Chludowie, który jednak wkrótce spłonął. Podobno sam Roman Dmowski pomagał w ratowaniu dobytku. Stracili wszystko i w 1926 zamieszkali w Barcinie u pp. Krukowskich.

Julian rozpoczął pracę w gorzelni w Piechcinie i gdy opróżniło się mieszkanie (prawdopodobnie w gorzelni) w Piechcinie przeprowadzili się tam. Gdy 26 marca 1931 roku zmarła najstarsza córka Julia (27 lat), pogrzeb odbył się na cmentarzu w Pakości. W tym samym roku przeprowadzili się do Paruszewa koło Wrześni, gdyż właściciel majątku (w Piechcinie) sprzedał go i pracownicy stracili pracę. Ala miała wtedy 26 lat, Zosia 23 lata, Mira 22 lata, Oleś miał 18 lat, Antek -16 lat, Witold 14 lat, a Marylka była 12-letnim dzieckiem. Następne kilka lat spędzili już bez przeprowadzek w Paruszewie, podobno w wyniku stanowczej postawy żony Marii, przeciwnej dalszym przeprowadzkom.

Gorzelany Julian Latanowicz był także sołtysem w Paruszewie i wraz ze swoją żoną Marią cieszyli się ogromnym szacunkiem wśród mieszkańców. Dzieci uczęszczały do szkoły powszechnej?. Witold, po ukończeniu szkoły u Salezjanów w Lądzie, rozpoczął w 1936 roku praktykę w drogerii Chylewskiego w Jarocinie. Równocześnie uczęszczał do Szkoły Drogistowskiej w Krotoszynie, a po jej ukończeniu, do Szkoły Drogistowskiej w Poznaniu, którą ukończył w 1938 roku. Przez cały ten czas pracował w drogerii Chylewskiego w Jarocinie. Tam odbył praktykę zawodową i tam pracował podczas okupacji przy wykonywaniu zdjęć w ciemni fotograficznej. Przed wojną działał w ZHP, a po jej wybuchu miał kontakty z Ruchem Oporu i cudem uniknął „wpadki” podczas rewizji Gestapo w laboratorium. Wg informacji uzyskanej od doc. Cofty z Poznania, w Paruszewie u Juliana Latanowicza znajdował się punkt kontaktowy działaczy podziemia.

Rodzina Juliana Latanowicza
Aleksander wybrał szkołę o specjalności mleczarstwo itd. Antoni uczył się w Gimnazjum w Inowrocławiu, a także w szkole podchorążych. W paruszewskiej gorzelni praktykował również Adam Wojciechowski, który w 1940 roku został mężem Drogomiry.

Wcześniej jednak, w atmosferze obawy przed groźbą wybuchu wojny, która wtedy była już wyczuwalna, dnia 14 marca 1939 roku (wtorek) o godz. 19.45 w obecności wszystkich członków rodziny umiera Maria Latanowicz z d. Goldmann. Pogrzeb odbył się w piątek 17 marca 1939 roku o godz. 9 tej do Skarboszewa, skąd nastąpiła eksportacja do Pakości. Ostatnie lata życia Marii były naznaczone cierpieniem spowodowanym rozwijającą się chorobą Parkinsona. Przez wiele lat osobą bardzo blisko zżytą z Marią była nigdy niezamężna jej siostra Zofia Goldmann, która w podeszłym wieku trafiła do Domu Pomocy Caritas we Wieleniu, gdzie zmarła w 1976 roku.

Zarządcą majątku w Paruszewie podczas okupacji był Estończyk Matizon(?). Być może berlińskie świadectwo Juliana sprawiło, że w czasie okupacji Julian pracuje w gorzelni w Paruszewie, gdzie nadal jest „Brennereiverwalter–zarządcą gorzelni”. Zimą 1942 roku podczas awarii w gorzelni, przeziębia się i dostaje zapalenia płuc i w wyniku tego umiera 4 marca o godz. czwartej po południu. Pogrzeb odbył się 7 marca 1942 roku w Skarboszewie. Ekshumacja i przewiezienie do grobu, w którym spoczywały już córka Julia i żona Maria w Pakości odbyło się dopiero po wojnie w 1948 roku. Nagrobek postawiono w 1959 roku. Owdowiały od trzech lat Julian miał w dniu śmierci jedną już zamężną córkę - Mirkę i kilkumiesięczną wnuczkę Wiesławę, której zresztą był ojcem chrzestnym, a także drugą zamężną córkę Marię i kilkumiesięcznego wnuka Witolda.

Julian był kierownikiem produkcji spirytusu w gorzelni w Raszkówku, Komorzu, Szkudli, Boruszynie, Domaninie, Mielęcinie, Ocieszynie (młyn), Piechcinie i Paruszewie. Sołtys w Paruszewie. Żona Maria (1879 Podkoce - 1939 Paruszewo)


Dzieci Juliana i Marii Goldmann:

Latanowicz Julia,c.Juliana I7

Latanowicz Zofia,c.Juliana I7

Latanowicz Alicja,c.Juliana I7

Latanowicz Drogomira,c.Juliana I7

Latanowicz Aleksander,s.Juliana I7

Latanowicz Antoni,s.Juliana I7

Latanowicz Witold,s.Juliana I7

Latanowicz Maria,c.Juliana I7